Apple

MKBHD jämför iPhone 2G mot iPhone 11 Pro

An iPod, a phone, and an Internet communicator

För lite över 12 år sedan gick Steve Jobs upp på sce­nen och höll en his­torisk pre­sen­ta­tion och visade upp något som beskrevs som “An iPod, a phone, and an Inter­net com­mu­ni­ca­tor.”.

Det är självk­lart förs­ta iPhone-mod­ellen vi pratar om och Mar­ques Brown­lee tar en titt på vad som skil­jer sig mel­lan förs­ta iPhone och iPhone 11 Pro Max. Han tit­tar bland annat på kam­er­an, design och myck­et mer och det är intres­sant hur myck­et som har hänt under dessa år och frå­gan är vad vi jäm­för iPhone 11 Pro Max med om 12 år?

Kommentarer