Android

MKBHD sammanfattar mobilåret och vilken telefon var bäst?

Inte var det iPhone.

2018 lid­er mot sitt slut och Mar­ques Brown­lee sum­mer­ar mobilåret 2018 i videon ovan och går igenom vil­ka tren­der vi såg och vilken tele­fon som var mest tele­fon för pen­gar­na.

Årets trend var utan tvekan flär­pen som hit­tade in i mer eller min­dre var­je tele­fon och Mar­ques utser One­Plus 6T till årets bäs­ta tele­fon sätt till både pris, hård­vara och mjuk­vara.

Vil­ka tele­fon­er hade du under 2018? Skriv gär­na bland våra kom­mentar­er!

 

Kommentarer