Recensioner

Mophie Juice Pack Access — Panikladdningen som alltid är med

Men är det värt det?

Den där stres­sande känslan när man möts av en pop-up på sin iPhone och den frå­gar om det inte är dags att gå ned till low-pow­er-mode för att tele­fo­nen har 20 pro­cent kvar är inte rolig. I sam­ma ögonblick inser man att power­banken lig­ger hem­ma, eller så var man duk­tig och tog med den men självk­lart är även den slut på bat­teri.

Då finns det istäl­let en mel­lan­väg och det­ta kallar Mophie för Juice Pack Access. Det är helt soni­ka ett mobil­skal som sky­d­dar tele­fo­nen sam­tidigt som den har ett inbyg­gt bat­teri på 2 200mAh för iPhone XS Max och 2 000mAh för iPhone X, XS och XR. När tele­fo­nen är plac­er­ad i skalet så kan du helt enkelt bara slå på skalet på bak­si­dan när bat­terinivån bör­jar dala och då fylls det upp igen via Qi-laddning.

Nack­de­len med Qi-laddning är att all ener­gi från bat­teri­et inte går rakt in i tele­fo­nen då det hela sker trådlöst så enligt våra tester lyck­ades skalet ge oss unge­fär 30 pro­cent extra bat­ter­i­tid. iPho­nen lad­das upp med 5W vilket bety­der att vi får unge­fär 10 pro­cent bat­teri på 15–20 minut­er. Juice Pack Access har även något som Mophie kallar Pri­or­i­ty+ charg­ing. Det bety­der att den pri­or­it­er­ar laddning av din tele­fon i förs­ta hand och sedan lad­das själ­va skalet upp om du plac­er­ar den på en Qi-lad­dare. Det går även att lad­da upp skalet via USB‑C och då går det bety­dligt fort­are än över trådlös laddning.

 

Det är abso­lut skönt att veta att när bat­teri­et bör­jar sina så finns det unge­fär 30 pro­cent kvar att över­l­e­va med men det hela kom­mer med ett pris — tele­fo­nen blir otymplig. Det adderas mel­lan 90–100 gram beroende på om du köper skalet med ett bat­teri på 2 200mAh eller det på 2 000mAh men oavsett så kom­mer din iPhone bli både större och tyn­gre.

Det­ta är självk­lart ett pris man får väga in, men kan man leva med att gå runt med en lite större och tyn­gre tele­fon så kan det vara värt att tit­ta när­mare på Juice Pack Access. Att kun­na utö­ka sin bat­ter­i­tid med 30 pro­cent kan i vis­sa sit­u­a­tion­er vara ovärderligt, men vi kan inte låta bli att tyc­ka att 30 pro­cent extra bat­teri för runt en tusen­lapp är lite väl lite, runt 50 pro­cent hade var­it mer rim­ligt. I föregån­garen till Juice Pack Access sköttes laddnin­gen via light­ning-kon­tak­ten på tele­fo­nen. Det gjorde att tele­fo­nen gick att lad­da upp fullt från tomt bat­teri, men då gick det inte att använ­da light­ning-kon­tak­ten till annat. Jag förstår hur Mophie tänker här men tyvärr är Qi-laddning än idag inte speciellt effek­tivt så vi hade nog ändå före­drag­it att laddnin­gen skulle skett via Light­ning. Men något som däre­mot är rätt coolt är att vi nu går runt med en iPhone med USB-C-uttag.

Detaljerna:

  • Bat­terika­pacitet: Från 2 000mAh till 2 200mAh
  • Kom­pat­i­bilitet: iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR
  • Dimen­sion­er: 3.16 x 6.11 x 0.75 in (80.13 x 155.19 x 19mm)
  • Vikt: 100,1 gram
  • I kar­ton­gen: Bat­teriskal, guide och en USB-C-kabel
  • Pris: Från ca 1 100 kro­nor
  • Pro­duk­t­si­da: Mophie

 

Kommentarer