Android

Motorola Razr kommer tillbaka — tack vare trenden med vikbara skärmar

En modeikon

Moto­ra Razr var tele­fo­nen mån­ga snegla avund­sju­ka blickar på men aldrig kanske köpte i en tid då Sony Eric­s­son och Nokia var her­rar på mobiltäp­pan. Nu är det annor­lun­da och tele­fo­nen åter­lanseras nu som en del av den trend med vikbara skär­mar som är på uppgång.

Uppvikt får vi 6,2 tum med ett bild­förhål­lande på 21:9 — tänk biofilm med andra ord. Eller nyss näm­n­da Sony. Motoro­la har allt­så tag­it en approach där tele­fo­nen är hälften så stor i ihopvikt läge och i uppvikt så blir den nor­mal­stol. Ihopvikt får vi till­gång till en 2,7 tums skärm på utsi­dan som de kallar Quick View.

Och som det sägs i pressmed­de­landet, nu får i åter igen känslan av att kun­na läg­ga på (läs klic­ka) någon genom att bara vika ihop tele­fo­nen. Razr finns att köpa från och med 24 jan­u­ari via Tele2s butik­er och nätet. Förhands­bokn­ing bör­jar den 18 decem­ber i år och priset lan­dar på 18 000 kro­nor.

Läs mer hos Motoro­la.

Kommentarer