Android

Motorola Razr omöjlig att reparera

för oss dödliga

Det är Youtubekanalen PBKre­views som har sli­tit upp Motoro­las kom­mande RAZR tele­fo­nen för att under­sö­ka hur väl den går att repar­era. Det ser onek­li­gen ut som att det är på gränsen till omöjligt för någon som inte är expert på området.

Tele­fo­nens bak­si­da måste först vär­mas upp för att få bort allt lim, sedan så bän­da upp och väl inne så är det en här­va av slad­dar innan du kan nå skär­men. Enligt PBKre­views så är tele­fo­nen inte möjlig att repar­era för de fles­ta. Så har du skaf­fat en Motoro­la RAZR så kan det vara ett tips att hål­la dig till Motoro­las “car­ing för Razr

https://youtu.be/jjhheCPlRFU

Via: Engad­get

Via: Ars Tech­ni­ca

Käl­la: PBKRe­views

Kommentarer