Android

Motorola vågar sig på ny mer avlång skärm i ny flaggskepsmobil

Står ut gör det

Motoro­la lanser­ar Edge och Edge+ är täm­li­gen lika resten av flag­gskep­pen men med en skärm­form vi skarpt gillar.

Egentli­gen vill de ha gement E så det skrivs ut edge och edge+ men hur fruk­tans­värt fult är inte det? Nog om det, Motoro­la är någon­stans mitt i mel­lan dold­is­ar och upp­stickare i mobil­bran­schen just nu och med den här tele­fo­nen hop­pas man väl på att bli ännu mer det sist­näm­n­da.

motorola edge+ smoky sangria hero

Edge+

De inter­na speci­fika­tion­er­na känns igen från resten av flo­ran flag­gskeppsmo­bil­er som lanser­ats under våren vilket bety­der Qual­comm Snap­drag­on 865, 12 GB ram, 5G, 108Mp huvud­kam­era ihop med tele­fo­to och vid­vinkel samt en 90Hz skärm med fin­ger­avtryck­släsare.

Det som står ut är dock det sto­ra bat­teri­et på 5000 mAh, att 5G-vari­anten fak­tiskt stöd­jer mmWave (det vill säga den snab­bare vari­anten av 5G som vi inte kom­mer få här i Sverige på länge). Men det vi gillar mest är bild­förhål­lan­det på skär­men som är 21:9 vilket bety­der en något mer avlång his­to­ria vilket endast Sony Mobile använt fram tills nu i mod­er­na smart­phones. Motoro­la Edge-tele­fon­er­na är dock på hela 6,7 tum vilket gör det här till det när­maste ett pad­del­rack en mobil någon­sin var­it.

Slut­li­gen kan den spela in video i 6K vilket kan vara spän­nande att se vad det kan ge mer än sto­ra fil­er.

motorola edge midnight magenta laydown combo

Edge

Ovanstående gäller för Edge+ som lan­dar på cir­ka 12 000 kro­nor medan Edge utan + får ett pris på 6 500 kro­nor och då blir det ett min­dre bat­teri på 4500 mAh samt en min­dre rolig proces­sor-arkitek­tur vid namn Snap­drag­on 675 (känd från Xiao­mi Mi Note 10) samt avsknad av mmWave (kom ihåg det får vi inte i Sverige innan den här tele­fo­nen är lastgam­mal ändå) samt ett kam­erasys­tem med bety­dligt färre megapixlar i form av en huvud­kam­era på 64 miljon­er sådana.

Vi kan ock­så kon­stat­era att den här vari­anten är oroväckande lik en insekt med mån­ga ögon bak­ifrån.

My UX

My UX är nam­net Motoro­la har giv­it den funk­tion som låter oss ska­pa egna teman där vi själ­va väl­jer typ­snytt, färg­er, ikon­former och även ani­ma­tion­er till fin­ger­avtryck­släsaren. Det kan vara nice, men det kan ock­så säk­ert ock­så bli lite smak­löst. I det­ta ingår ock­så möj­ligheten att stäl­la in oli­ka inställ­ningar för musik, video och spel.

Mobil­er­na blir till­gäng­li­ga redan den 15 maj.

Kommentarer