Apple

Mus och trackpad till iPadOS

MusPad

Vi har tidi­gare skriv­it om ryk­tet att iPa­dOS skulle kom­ma att få stöd för mus. Myck­et rik­tigt så blev det så. Det var inget som apple lyfte på Keynoten som inled­de WWDC 2019. Utan det­ta är något som kom­mit fram efter att folk redan hun­nit lad­da ner beta ver­sion­er­na av iPa­dOS 13.

Mus och track­pad kom­mer att vara till­gäng­li­ga att aktivera under hjälpmedel i inställ­ningar­na.

Via: AppleIn­sid­er

Kommentarer