Nyheter

När Valborg nalkas försvinner elscootrarna

När studenterna super plockas sparkcyklarna in

Voi har tänkt i förväg och prob­lema­tis­er­at vad som hän­der om kopiösa mängder alko­hol, ung­do­mar och spark­cyk­lar blandas under Val­borg. Där­för exis­ter­ar för när­varande inga elscootrar från Voi på Upp­salas och Lunds gator.

De kom­mer emeller­tid till­ba­ka i mor­gon häl­sar deras presstjänst.

Kommentarer