Film & TV

Nästa The Witcher-serier blir animerad

Även det på Netflix

The Witch­er har bliv­it Net­flix störs­ta framgång och det tänker man ju fort­sät­ta med. Att säsong 2 kom­mer var klart innan ens förs­ta avs­nit­tet hade sänts på Net­tan.

Men nu har det bliv­it känt att man även beställt en ani­mer­ad serie där vi kom­mer vi få se Ger­ald möte ett helt nytt hot mot kon­ti­nen­ten. Aldrig blir det lugn och ro för hårt arbe­tande folk.

Via The Verge.

Kommentarer