Android

Nest-produkt hade inbyggd mikrofon utan kundernas vetskap

Inte helt okej

Att kun­na röst­styra alla sina smar­ta pro­duk­ter är rätt trevligt och för att det ska gå så krävs det en mikro­fon i pro­duk­ten. Det Googleäg­da bolaget Nest har adder­at stöd för Google Assis­tant i Nest Guard — men inga kun­der vis­ste att pro­duk­ten ens var utrustad med en mikro­fon.

Tit­tar man på de tekniska detal­jer­na över pro­duk­ten så framgår det inte någon­stans i varken man­ualen eller på kar­ton­gen att Nest Guard har en inbyg­gd mikro­fon — och kun­der­na är inte nöj­da. På Twit­ter blir Nest överös­ta med kom­mentar­er om var­för de inte näm­n­er att pro­duk­ten har en mikro­fon.

Nest försvarar sig med att när pro­duk­ten tillverkades så hade bolaget i åtanke att addera stöd för Google Assis­tant län­gre fram och att mikro­fo­nen fram tills nu aldrig har var­it aktiver­ad. Men bolaget har även kom­menter­at sak­en igen och säger att de har gjort fel och att det bor­de ha framgått i speci­fika­tion­er­na att Nest Guard har en mikro­fon.

Via BGR

Kommentarer