Smarta Hem

Netatmo Weather Station får HomeKit-stöd

Håll koll på tempen direkt i Hem-appen

Netat­mo är ett av få före­tag som idag välkom­nar Apple Home­K­it med öpp­na armar och även när det kom­mer till Home­K­it Secure Video.

Nu har bolaget skick­at ut en upp­da­ter­ing till sin Weath­er Sta­tion som gör att den äntli­gen går att få in i Home­K­it. Dock får inte alla ver­sion­er av Weath­er Sta­tion Home­K­it-stöd och mod­ellen måste vara köpt 2016 eller senare för att det ska gå. Det­ta beror på att de tidi­gare mod­eller­na sak­nar viss hård­vara som gör det möjligt.

Upp­da­terin­gen har rul­lats ut så det är bara att se till att upp­dat­era din Weath­er Sta­tion för att få in allt från luft­fuk­tighet till tem­per­atur direkt i Hem-appen. På sin blogg berät­tar även Netat­mo var­för det har tag­it ett bra tag att få ut stödet till enheter.

Käl­la Netat­mo, tack Micke Rehn för tips!

Kommentarer