Film & TV

Netflix höjer priset till 159 kronor

För Premium

Net­flix höjer priset på Pre­mi­um-abon­ne­manget med 20 kro­nor och lan­dar därmed på 159 kro­nor i månaden. Övri­ga abon­ne­mang för­blir oförän­drade.

Pre­mi­um-abon­ne­manget krävs emeller­tid om du vill tit­ta på 4K-mate­r­i­al och vara mer än 2 per­son­er som tit­tar sam­tidigt.

Anled­nin­gen till prishöjnin­gen är att man sat­sat och kom­mer fort­sät­ta sat­sa på kval­i­ta­tivt och lokalt mate­r­i­al enligt Net­flix.

Via TT.

https://youtu.be/NUsWSowT0xM

Kommentarer