Nyheter

Netflix når ny milstolpe — har skeppat ut 5 miljarder dvd-skivor

Skivor? Ja ni hörde rätt

När vi i Sverige tänker på Net­flix så är det nog ingen som får upp ett rött kuvert som innehåller en DVD eller Blu­ray-ski­va i huvudet.

Men trots att Net­flix är kun­gen av stream­ing så har de fort­farande kvar sin tjänst där man kan få en film hem­s­kick­ad i en fysisk kopia. Att tjän­sten håller på att dö ut råder det inga tviv­el om då de under 2011 hade 14 miljon­er kun­der som använde deras prenu­mer­a­tions­mod­ell och fick hem filmer i brevlå­dan på löpande band. Under andra kvar­talet det­ta år fanns det 2,4 miljon­er kun­der kvar. Men nu med­de­lar bolaget på sitt Twit­terkon­to “DVD Net­flix” att de har nått en ny mil­stolpe och skep­pat ut 5 000 000 000 (fem mil­jarder) skivor till kun­der under de senaste 21 åren.

Via Engad­get

Kommentarer