Nyheter

Netgear lanserar nytt i Orbi-familjen

Smälter in lite lättare i inredningen

Net­gear har fått tillökn­ing i sin pop­ulära Orbi-familj och vi häl­sar Orbi Mesh WiFi-sys­tem välkom­men.

Orbi Mesh WiFi-sys­tem lanseras i två oli­ka paket, anti­n­gen med en router och en satel­lit eller en router och två satel­liter. Totalt ska det kun­na täc­ka upp till 300 kvadrat­meter och ge inter­nethastigheter på upp till 1.2 Gbps. Instal­la­tio­nen sker, pre­cis som resterande Orbi-pro­duk­ter i den med­föl­jande appen och ska enligt Net­gear inte ta län­gre än 10 minut­er. De har även stöd för Google Assis­tant och Ama­zon Alexa så du kan som exem­pel ska­pa ett gäst­nätverk med hjälp av rösten.

Orbi Mesh WiFi-sys­tem kom­mer lanseras i Sverige under novem­ber och en router med två satel­liter kom­mer kos­ta ca 3 290 kro­nor. Bor du lite min­dre så kom­mer en router och en satel­lit gå loss på 2 690 kro­nor.

Lästips: Vi recenser­ar Orbi RBK23

Käl­la: Orbi

Kommentarer