Apple

NextVR uppköpta av Apple

Ännu en pusselbit i Apples VR- och AR-planer

NextVR, som nu absorber­ats av Apple, spe­cialis­er­ar sig i VR-upplevelser av kon­sert- och sporteven­e­mang.

Apple har bekräf­tat att de köpt före­taget men har sin vana tro­gen inte gett någon vidare kom­men­tar om syftet med köpet. 9to5Mac upp­skat­tar att värdet av affären uppgår till omkring 100 miljon­er dol­lar.

Exakt hur före­tagets teknolo­gi, patent och per­son­al kom­mer att använ­das av Apple går bara att spekulera i men det är sedan länge känt att de invester­at sto­ra resurs­er i AR och VR. Det verkar bara vara en tids­frå­ga innan Apple lanser­ar hård­vara som kan dra nyt­ta av det­ta, i form av glasö­gon eller vad det nu blir. Flera ana­lytik­er med käl­lor inom före­taget har rap­porter­at att det­ta kan kom­ma så tidigt som 2022.

Via: The Verge

Kommentarer