Spel

Nintendo kommer att fortsätta släppa mobilspel

Lärt sig av sina misstag?

Nin­ten­dos intåg på smart­phone-mark­naden har inte var­it så framgångsrik som mån­ga hade hop­pats på, men det verkar inte ha avskräckt spelföre­taget.

Bolagets VD Shuntaro Furukawa kom­menter­ade sak­en under ett invester­ar­möte där han bekräf­tade att Nin­ten­do har flera nya mobil­spel under utveck­ling och att de som redan släppts kom­mer att fort­sät­ta upp­dat­eras.

Furukawa avs­lu­tade dock med att säga att de inte förvän­tar sig en stor ökn­ing i intäk­ter från den mobi­la mark­naden.

Via: Gamere­ac­tor och NeoGAF

Kommentarer