Nyheter

Norwegian skrotar USA och övriga långdistanslinjer från Arlanda

Men ökar inom Europa

Både Stock­holm Arlan­da och Malmös stor­fly­g­plats Kas­trup blir av med USA- och Thai­lands-rut­ter­na. Det­ta på grund av låg lön­samhet och fort­satt krång­lande Dream­lin­er-fly­g­plan.

Däre­mot kom­mer man öka avgån­gar på närm­re des­ti­na­tion­er så som Lon­don, Barcelona och Paris. Fort­satt fly­gningar till USA kom­mer ske från Oslo där det ju ock­så går bra att byta om så skulle önskas och så även från Gatwick utan­för Lon­don.

Det­ta med­de­lar Nor­we­gian i ett pressmed­de­lande.

 

Kommentarer