Nyheter

Note 9 och iPhone X — vilken är snabbast?

Every­thin­gAp­plePro har fått tag på Sam­sungs senaste flag­gskepp Note 9. I videon ovan pres­sar han Note 9 och iPhone X till sitt ytter­s­ta för att se vilken som är snab­bast.

Orkar ni inte se hela videon och vill ha en sum­mer­ing så kan man kon­stat­era att Apple vin­ner på vis­sa punk­ter och Sam­sung på andra. Det är helt enkelt två rik­tigt snab­ba tele­fon­er som båda två prester­ar rik­tigt bra.

 

Kommentarer