Nyheter

Nu blir det ansiktsmask på alla SAS-plan

Vilka plan?

Oblig­a­toriska ansik­ts­masker, en mas­sa desin­fi­cer­ingsmedel samt slopad server­ing är bara några av regler­na som gäller nu.

Sas verkar inte ha läst på det fak­tum att van­li­ga ansik­ts­masker inte ans­es sky­d­da någonting, snarare tvärt om. Men i övrigt så är det väl sun­da regler om ord­nad ombor­d­stign­ing, myck­et rengöring, ingen serverin­gen och endast ett hand­ba­gage per per­son. Även lösa delar så som tid­ningar, kud­dar och så vidare är bort­taget.

Regler­na gäller till och med sista augusti och på de fåtal flyg som fak­tiskt lig­ger i luften.

Rek­om­men­da­tion­er­na kom­mer från bör­jan från IATA.

Käl­la: SASgroup.net.

Kommentarer