Nyheter

Nu börjar Computex i Tapei

Världens största datormässa

Com­pu­tex 2019 drar igång i veck­an och det är mäs­san för dig som går igång på allt som rör mod­erko­rt, ram­minne, snab­ba kret­sar och sex­i­ga RGB-kom­bi­na­tion­er på tan­gent­bord, chas­sin och möss.

Våra vän­ner på Nordic Hard­ware är på plats och vill du föl­ja nyheter­na inom den världen rek­om­mender­ar vi deras YouTube-kanal.

Kommentarer