Bilar

Nu går det att förhandsboka Volkswagen ID.3

Kostar en bit under 30 000 Euro

Idag öpp­nas por­tar­na till förhands­boknin­gen av Volk­swa­gens förs­ta medlem i deras ID-familj som består av enbart elbi­lar.

Mod­ellen het­er ID.3 och det går att väl­ja på räck­vid­der mel­lan 330–550 km och priset kom­mer star­ta en bit under 30 000 Euro. Alla som förhands­bokar bilen kom­mer även få gratis laddning under ett år och det släpps även en spe­cialver­sion av bilen kallad ID.3 1ST. Den får en räck­vidd på 420 km och ska lig­ga strax under 40 000 Euro, endast 30 000 bilar kom­mer att tillverkas av spe­cialver­sio­nen.

ID.3 kom­mer att gå i pro­duk­tion i slutet av 2019 och de förs­ta bilar­na kom­mer lev­er­eras i mit­ten av 2020. Volk­swa­gen med­de­lar även att sven­s­ka pris­er kom­mer att pre­sen­teras inom kort.

https://www.youtube.com/watch?v=af1qkiGAKjQ

Käl­la Volk­swa­gen

Kommentarer