Apple

Nu går det att köpa Apples 18W-laddare med USB‑C

För 350 riksdaler

Med i kar­ton­gen till nya iPad Pro föl­jer det med en 18W-lad­dare med USB‑C men fram tills idag har den­na inte gått att köpa löst om man skulle vil­ja ha en till.

Nu har den dock dykt upp på Apple.se och priset lig­ger på 350 kro­nor för lad­daren, dock så ingår inte lad­d­k­a­bel utan den får man köpa sep­a­rat. Lad­daren går utmärkt att använ­da även till iPhone men då krävs det en USB‑C till light­ning-kabel.

För att ta en när­mare till på lad­daren kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer