Android

Nu kan du använda Google Duo via webben

Lättare prata mellan dator och mobil

Googles videotele­fonitjänst (Dvs som Face­time fast för Android) vid namn Duo finns nu i en web­bläsare nära dig. Det bety­der att vi nu kan pra­ta och se nära och kära oberoende om vi sit­ter på en dator eller mobil­tele­fon.

Duo verkar vara det som Google nu kon­solid­er­ar runt när Hang­outs försvin­ner. Tyck­er du att det här med att få upp mobiltjän­ster i datorn vid behov är trevligt kan vi ock­så tip­sa om att du kan få upp din Android-tele­fons SMS i web­bläsaren via mes­sa messages.android.com.

Har du en Google Home Smart Hub så funger­ar Duo även där.

Kommentarer