Apple

Nu kan du dela låtar från Apple Music till Instagram

Dold nyhet i iOS 13.5

En ny funk­tion i iOS 13.5 som inte fanns med i doku­men­ta­tio­nen är att du nu kan dela en låt direkt från Musik till Insta­gram. En funk­tion som länge fun­nits till Spo­ti­fy men där Apple Music-prenu­mer­an­ter fått gå omvä­gar genom skär­m­dumpar för att göra det.

Förs­ta gån­gen du gör det måste du från del­nings­bladet i Musik scrol­la längst till höger i raden av appar du kan dela till och tryc­ka Mer och sedan Ändra och sedan plus­teck­net vid Insta­gram.

Sedan är det bara att väl­ja Insta­gram i lis­tan så öpp­nas automa­tiskt Insta­gram och ska­par ett nytt sto­ry-inlägg med låtens omslag och info i.

Kommentarer