Nyheter

Nu kan du köpa Mac och iPhone av Esse igen!

Jippi!

Apple-åter­försäl­jaren MacRent etabler­ar sig i Skåne och med det rekry­teras Teknikveck­ans allde­les egna Peter Esse!

MacRent har job­bat med försäljn­ing, leas­ing och uthyrn­ing av Apple-pro­duk­ter i över 20 år och den sto­ra Apple-logo-försed­da flag­gan som vajar på Birg­er Jarls­gatan 108 är en välkänd syn i de trak­ter­na.

Nu är det allt­så dags för MacRent att styra kos­ing ut i Sverige och först ut är Malmö med rekry­terin­gen av Esse. Han kan själv läm­na sina kon­tak­tuppgifter för ändamålet i kom­mentar­erna.

Så hur blir det för Teknikveck­an då? Esse har lovat att han kom­mer job­ba ännu hår­dare på kväl­lar och hel­ger och det kan även tänkas att det blir en och annan video i samar­bete.

Kommentarer