Apple

Nu kan du spela Fortnite i 60 FPS på nyare iPhone-modeller

Trevlig update!

Om du har en iPhone XS, iPhone XS Max eller en iPhone XR så har det nu kom­mit en upp­da­ter­ing till Fort­nite som gör att du kan väl­ja 60 FPS (frames per sec­ound).

Det­ta innebär att spelet kom­mer se lite krispi­gare ut och även fly­ta på lite bät­tre, än så länge är det enbart Playsta­tion 4, Xbox One X, PC och iPhone som har stöd för 60 fps men Epic Games säger i ett utta­lande till The Verge att det­ta är något som kan kom­ma till Android-tele­fon­er i framti­den ock­så.

För att aktivera 60 FPS går du in i set­tings på din iPhone och klickar på bild­skär­men och slår där på det.

Via The Verge

 

Kommentarer