Android

Nu kan du tysta Android Auto-notiser

Men när kommer det till Sverige?

Med ny inställ­ning kan du göra notis­er i Android Auto ljudlöst.

Android Auto må inte ha lanser­ats i Sverige ännu men vi är mån­ga som lad­dat hem det direkt från webben i stäl­let. Oavsett så får vi nu möj­ligheten att stän­ga av notisljudet om vi så önskar.

Om vi aktiver­ar inställ­nin­gen så funger­ar det dock så att notisen aldrig försvin­ner från skär­men för­rän vi själ­va tar bort den. Bugg eller ej, det kan vara värt att vän­ta med att lad­da hem en APK tills det är löst.

Käl­la: Red­dit.

 

 

Kommentarer