Nyheter

Nu kommer mini-elcyklar till Stockholm

Om du är trött på att stå upp på elsparken

Det amerikan­s­ka bolaget Wheels gör intåg i Stock­holm men det är inte ännu ett bolag som ställer ut elspark­cyk­lar utan istäl­let är små eldriv­na cyk­lar utan tram­por.

I ett inledande skede kom­mer ett par hun­dra elcyk­lar plac­eras i staden och enligt bolaget själ­va ska den vara säkrare än en elspark­cykel då den har bredare däck och även en sadel som man sit­ter på. Den lil­la elcykeln kom­mer upp i 20 kilo­me­ter i tim­men och klas­sas där­för även som cykel och för att hyra en cykel så är det sam­ma tillvä­gagångssätt som andra lik­nande tjän­ster. Vi får lad­da ned en app, kop­pla vårat kort till appen och låsa upp en cykel och sen bär det iväg. Det är ingen star­tavgift hos Wheels och för att gli­da runt på elcykeln får vi beta­la fyra kro­nor per min­ut. Wheels vill även få bukt på alla bedrövli­ga park­eringar som görs med eldriv­na for­don så när använ­daren har park­er­at måste ett kort på elcykeln tas. Om det framgår på bilden att cykeln står dumt park­er­at så kan man få straf­favgifter eller bli avstängd från tjän­sten.

Via Expressen

Kommentarer