Nyheter

Nu vill ICA också leverera mat hem till oss

Beställ via appen

ICA vill ock­så vara med och lev­er­era mat hem till oss. Det är konkur­rensen från till exem­pel Foodo­ra, Uber Eats och Hungrig.se som får ICA att sat­sa på app­baser­ad hem­lever­ans av färdig­mat till oss.

Först ut är ett tio­tal butik­er runt om i Sverige som skall tes­ta. Vil­ka det är framgår inte men lanser­ings­da­tumet är satt till hösten.

Utöver färdig­mat är pla­nen att kun­na kom­bin­era med övri­ga mat­varor när du ändå beställer.

Att bestäl­la färdig­pack­ade matkas­sar är inget nytt men det kräver ibland lite väl lång fram­förhåll­ning. Det här kanske kan vara ett sätt att få oss ändra hur vi shop­par mat.

Käl­la: Pressmed­de­lande.

Kommentarer