Nyheter

Ny bok om hur det fungerar på insidan hos Apple

I boken Cre­ative Selec­tion: An Inside Account of Apple’s Cre­ative Process berät­tar en Apple-vet­er­an vid namn Ken Kocien­da hur det var att job­ba på Apple under sina 15 år där.

Sto­ra delar av dessa under Steve Jobs och han var bland annat med och tog fram Safari samt mjuk­varan till iPhone, iPad och Apple Watch.

Det är inte heller några duvun­gar som rek­om­mendera boken. Själ­vaste Scott Forstall som ans­va­rade för iOS under den­na tid (men som senare fick sparken av Tim Cook efter deba­clet med Apple Kar­tor) cit­eras på webb­si­dan för boken. Men ock­så John Gru­ber på Dar­ing Fire­ball med flera.

Boken släpps 4 sep­tem­ber men går att förbestäl­la via iBooks Store som inbun­den (119 kr) eller pock­et (105 kr — lanser­ing 6 sep­tem­ber). Frå­ga oss inte vad som skil­jer dessa två i dig­i­tal ver­sion.

Kommentarer