Nyheter

Ny bok om skärmtid vill hjälpa föräldrar

Slår hål på en och annan myt
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Adlibris

Med Kam­p­en om skärmti­den: vad var­je förälder behöver veta om unga och nätet vill Hen­rik Pallin hjäl­pa föräl­drar på vägen i den svåra bal­ans­gån­gen att upp­fos­tra sina avkom­mor.

För runt 150 kr får vi en bok som lovar föl­jande innehåll:

I media förekom­mer med jäm­na mel­lan­rum larm och vil­da diskus­sion­er om hur myck­et skärmtid ett barn bör ha; diskus­sion­er som trig­gar var­je förälders dåli­ga samvete och räd­slor för vad som kan hän­da bar­nen på nätet. Men är egentli­gen våra sociala medi­er så annor­lun­da än de arenor som fanns när vi föräl­drar växte upp? Och umgås bar­nen min­dre med sina vän­ner eller är det så att for­men att träf­fats bara ändrats?

Det är inte kon­stigt att stå hand­fall­en som förälder, men med hjälp av den här boken och lite sunt för­nuft kan du nav­ig­era och sortera bland alla skräm­sel­skott och varningar.

Den finns bland annat hos Adlib­ris.

Kommentarer