Nyheter

Ny bok vill hjälpa dig och dina nära att bli säker på nätet

Årets julklapp till den DÄR släktingen?

Tors­da­gen den 25 okto­ber släp­per IT-säk­er­het­sex­perten Karl Emil Nikka sin förs­ta bok under eget före­tag.

Den förre det­ta upphovs­man­nen till Kjell & Com­pa­nys Hur funkar det?-böck­er­na har satt ihop en ny bok. Syfet är både att lära oss sky­d­da våra dig­i­ta­la pri­vatliv men ock­så bli mer riskmed­veten på vår egen arbet­splats.

Boken kom­mer finnas att köpa på alla de van­li­ga ställer­na till exem­pel Bokus.

Kommentarer