Nyheter

Nu kommer 200 nya el-scootrar till Göteborg

Lime tar sig an bästkusten

Lime elscootrar öpp­nar idag upp i Göte­borg och du hit­tar deras fort­skaffn­ingsmedel i innes­tan plus delar av Hissin­gen. Så här skriv­er de i ett pressmed­de­lande:

“Nu finns det 200 sty­ck­en el-scootrar från Lime pry­dligt park­er­ade längst med Göte­borgs inner­stads gator och torg. Med el-scootrar­na har Lime som ambi­tion att bidra till ett bät­tre flöde till och från svår­till­gäng­li­ga stad­som­rå­den och på så sätt addera en ny, levande dynamik till stads­de­lar genom ett snabbt, enkelt och håll­bart sätt att för­fly­t­ta sig.”

Lime finns sedan tidi­gare i Stock­holm, Malmö och Lund.

Lime har en startkost­nad på 10 kro­nor och en min­utkost­nad på tre kro­nor.

Kommentarer