Ljud & Bild

Ny smart högtalare från Philips full med godsaker

Trådlös laddning, Google Assistent, nattlampa, USB-uttag och klocka

Vi kan ha en trådlös lad­dare, en smart hög­ta­lare, en van­lig hög­ta­lare, en USB-lad­dare och en kloc­ka vilket blir mån­ga oli­ka pry­lar — eller så har vi bara en smart hög­ta­lare från Philips med allt-i-ett.

Philips TAPS402_10

Philips TAPS402 är en ny trevlig blå­tand­shög­ta­lare med en mas­sa oli­ka funk­tion­er inbyg­g­da vilket ju alltid är trevligt och inte minst plats­be­sparande. Hög­ta­laren har två 1,5‑tums full­reg­is­ter­hög­ta­lare, plus ett pas­sivt hög­ta­larele­ment som förstärk­er basen, vilket sägs ge ett över­raskande högt ljud.

Ovan­si­dan av hög­ta­laren har plats för trådlös laddning enligt QI-stan­dar­d­en, kon­troller för volym samt mikro­fon för Google Assis­tent. Dessu­tom finns en inbyg­gd nat­t­lam­pa på ovan­si­dan.

Fron­ten vis­ar upp sta­tus för din Google Assis­tent samt en kloc­ka med sto­ra tydli­ga siffror. Bak­si­dan har uttag för USB om du behöver lad­da med kabel.

Philips TAPS402 kostar 1490 kro­nor hos Neton­net om du är klubbmedlem annars 1990 kro­nor.

 

Kommentarer