Nyheter

Ny vecka ny, AppStore-banning

Det senaste argu­mentet från Apple håll att inte god­kän­na ett pro­gram är att det duplicer­ar iTunes funk­tion­alitet. Bara det är en löjlig pre­miss att neka något. Pro­gram­met möjlig­gör ner­laddning av nya pod­casts direkt via iPho­nen något som ju iTunes inte klarar, man måste syn­ka tele­fo­nen med datorn för sam­ma funk­tion.

Kommentarer