Apple

Ny video från Apple visar upp Night Mode

Ljust

Apple har släppt en ny reklam­film för deras funk­tion Night Mode i iPhone 11 Pro.

Night mode är Apples funk­tion där tele­fo­nen med hjälp A13-chipet, län­gre exponer­ing och större blän­dare lyckas bevara känslan av natt men ändå få ett slutre­sul­tat där bilden är ljusare än vad som tidi­gare var­it möjligt på iPhone.

Kommentarer