Nyheter

Nya bilder på IKEAs Sonos-högtalare Symfonisk

En ny dag och ännu en bild på pro­to­type­r­na av IKEAs kom­mande Sonos-hög­ta­lare. Den­na gån­gen kan vi se hur det är tänkt att se ut på rik­tigt. Vilken av design­er­na som blir den färdi­ga pro­duk­ten åter­står att se.

Läs ock­så huvud­ny­heten om IKEA Sym­fonisk-hög­ta­laren och om när den förvän­tas dyka upp på mark­naden.

Via The Verge.

Kommentarer