Skrivet den 11 October 2018 kl 18:16 av NyheterComments Off on Nya högtalare från IKEA3150

Nya högtalare från IKEA
Eneby ynglar av sig

Upp­dat­er­at 181012: IKEA bekräf­tar via mail att dessa kom­mer släp­pas i bör­jan av näs­tan år.

IKEA ser ut att släp­pa fler hög­ta­lare i Ene­by-serien. Hos amerikan­s­ka Fed­er­al Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC) kan vi hit­ta man­ualer på två nya enheter.

Artikel­num­ret E1715 verkar vara en min­dre, porta­bel enhet som dri­vs anti­n­gen av bat­teri eller Micro-USB. E1716 däre­mot ser ut att vara för inbyg­gnad vilket ju ska­par en och annan möj­lighet. Även den kan dri­vas av Micro-USB eller bat­terier.

Dessvärre stänger båda av sig efter 20 minut­er om ingen musik kom­mer pre­cis som de två exis­terande mod­eller­na. Därmed ska­par det prob­lem för oss som vill använ­da dem med Chrome­Cast eller Air­Port Express. En annan min­dre besvikelse är avsak­naden av USB‑C.

AAA-bat­terier används och väl­jer du uppladdnings­bara sådana kan lad­da upp dem via Micro-USB-slad­den.

Slut­li­gen kan vi kon­stat­era att de även har en mikro­fon i båda mod­eller­na.

Ene­by-serien skall ej förväxlas med det Sonos-samar­bete där IKEA ej ännu har pre­sen­ter­at någon färdig pro­dukt.

Comments are closed.