Apple

Nya hörlurar på ingång från Apple

Peter Esse hade rätt… 2 år senare

I Apples senaste oper­a­tivsys­tem för iPhone, iOS 13, så går det att dela musiken med andra Air­Pods. En funk­tion som Apple kallar Audio Shar­ing. Men även Apples andra före­tag Beats hör­lu­rar har fått möj­ligheten till den funk­tio­nen. Apples senaste Beats X har fått chipet som gör det möjligt att dela musiken från en iOS enhet med mer än ett par hör­lu­rar sam­tidigt.

Beats hör­lu­rar Solo3 och Studio3 är två av de hör­lu­rar­na som är utrustade med Apples W1-chip som möjlig­gör att dela musik men i betaver­sio­nen har de här hör­lu­rar­na inte fått möj­ligheten till Audio Shar­ing. Inte heller när iOS 13 gick ut i skarp ver­sion var det möjligt att dela musiken till de här hör­lu­rar­na. Men i infor­ma­tio­nen som Apple vis­ar upp när de beskriv­er Audio Shar­ing så visas tydligt bilder på over the ear hör­lu­rar upp.

Apple kan kom­ma att skic­ka ut en upp­da­ter­ing som möjlig­gör att dela musiken till de här hör­lu­rar­na eller så kom­mer vi snart att få se en upp­da­ter­ing gäl­lande over the ear hör­lu­rar från Apple. I dagsläget så finns det ingen upp­da­ter­ing i Beats egna Update pro­gram.

Som det visas i bilder­na nedan så går det inte att lyssna i Beats Solo3 sam­tidigt som Apples Air­Pods. Skulle det vara möjligt så blir det en rund cirkel med bock i vid enheten istäl­let för en enkel bock.

beats apple hörlurar

Kommentarer