Android
Huawei Mate 30 Pro som aldrig kunde släppas i Sverige

Nya Huawei-telefoner minst ett år bort från Google Play Store

Men de har ju AppGallery!

Amerikan­s­ka regerin­gen för­längde nyli­gen embar­got mot amerikan­s­ka före­tags möj­lighet att göra affär­er med Huawei.

Med det så fort­sät­ter kräft­gån­gen för Huaweis mobil­divi­sion i och med avsak­naden av Google Play Store och övri­ga Google-tjän­ster.

För att par­era det­ta har före­taget sat­sat på sitt eget App­Gallery och ersättare för övri­ga under­lig­gande Google-tjän­ster men som vi kunde kon­stat­era i vår recen­sion av P40 Pro så är det allt annat än adek­vat för stun­den.

Via Swe­droid.

Kommentarer