Ljud & Bild

Nya OLED-modeller från Philips

805 & 855

Philips Oled 805 och 855 är de nya tv-appa­ra­ter­na som skall top­pa Philips utbud inom kat­e­gorin top notch men inte så top notch att det blir galet (Den kat­e­gorin står Oled 984 för med sin inbyg­g­da gigan­tiska Sound­bar från Bow­ers & Wilkins).

Dessa båda två har iden­tiska speci­fika­tion­er men med oli­ka bor­dssta­tiv — 805 har två ben och 855 kör med ett cen­tralt sta­tiv.

Båda går så klart att ta bort för att hän­ga upp dem på väggen som sig bör. Inte heller i år når vi färgutopi med fyr­sidig ambi­light.

I övrigt är det fjärde gen­er­a­tio­nens bild­proces­sor (P5 som Philips kallar den) som skall vara ännu bät­tre på att tol­ka bilden till vår visuel­la fördel.

“AI-pro­gram­varan ska­par en bät­tre bal­ans mel­lan de fem oli­ka aspek­ter­na av bild­kvaliteten (käl­la, färg, kon­trast, rörelse och skär­pa). Pro­gram­varan delar in pro­gramin­nehål­let i oli­ka kat­e­gori­er (landskap/natur, hud­ton­er, sport/motion, svärta/kontrast och ani­ma­tion) och analy­ser­ar bilden utifrån dessa. Genom att bedö­ma var­je bil­dru­ta kan P5-proces­sorn nu ge en mer real­is­tisk och naturlig bild.”

AI är pop­ulärt att hän­visa till nu för tiden och det säger fak­tiskt rätt lite om slutre­sul­tatet, vad som däre­mot är tydligt är det fak­tum att Philips stöd­jer alla HDR-vari­anter på mark­naden och det är ju nice.

Dol­by Atmos och bät­tre bas utlo­vas på enheter­na och sys­temet är baser­at på Android 9.

Pris och till­gäng­lighet utan­non­seras senare.

Se även vår video från IFA-mäs­san 2019 där vi bekan­tar oss med Sven­s­ka Philips TV.

Kommentarer