Nyheter

Nya tecken på att Face ID kommer komma till nya iPads

Det finns flera teck­en på att Face ID är på ingång till iPad i den senaste iOS 12-betan, man har möbler­at om i sta­tus­raden längst upp och man har imple­menter­at sam­ma svepgester som iPhone X har som sak­nar hemk­napp.

Nu har utveck­laren Guil­herme Ram­bo hit­tat mer eller min­dre konkre­ta bevis på att det kom­mer kom­ma en eller flera iPads med Face ID. I koden till iOS 12 har Guil­herme hit­tat en bild där man ställer in Face ID för iPad.

Via Twit­ter

Kommentarer