Nyheter

Nya uppgifter pekar på ny billigare Mac

Dig­itimes rap­porter­ar nu att Quan­ta — en av Apples lever­an­tör­er kom­mer få en större beställ­ning på kom­po­nen­ter som ska sit­ta i Apples nya bil­li­gare Mac­Books.

Mån­ga tror att det rör sig om en ny mod­ell av Mac­Book Air som inte har bliv­it upp­dat­er­ad på länge, den har fak­tiskt inte ens reti­na-skärm, något som Apple intro­duc­er­ade 2012 i Mac­Book Pro. Datorn som ryk­tas få ett pris på 799–899 dol­lar ska enligt ryk­ten mark­nads­föras till stu­den­ter som kan använ­da datorn i studier­na och kom­ma med en pris­lapp som en stu­dent kan klara av.

Via Dig­iTimes 

Kommentarer