by • 11 juni, 2010 12:12 • Nyheter5 kommentarer386

Adobe Flash Player 10.1 är släppt

flash

Adobe har nu släppt en större uppdatering till sin Flash Player och det finns en hel del nyheter som är bra för oss Mac-ägare som tyvärr haft problem men hög processorbelastning när vi surfat på sajter som använder mycket Flash. Men nu har Adobe skrivit sin spelare helt i Cocoa och vi får också ta del av den hårdvaruacceleration som Windows-användare haft en längre tid. Exempelvis använder Flash nu Core Audio och Core Graphics.

    Our Mac engineers, with some help from the Safari team, made significant changes to Flash Player for Macs. Here’s a partial list of the work we completed for Argo. First and foremost, Flash Player 10.1 is a full-fledged Cocoa app (though legacy Carbon support remains for some browsers that require it). We now leverage Cocoa events, use Cocoa UI for our dialogs, leverage Core Audio for sound, Core Graphics for printing support, and use Core Foundation for bundle-style text.

Kör du OS X 10.6 Snow Leopard kan du även ta del av hårdvaruacceleration genom Core Animation.

    Mac performance was also an explicit focus for us. One improvement we made is the use of a double-buffered OpenGL context for improved full screen playback efficiency. We also investigated a number of compile-time optimizations using Xcode to improve our overall execution speed of Flash Player on Macs. Rendering performance was improved by our use of Core Animation. For Macs running OS X 10.6 or greater, we leverage the hardware acceleration in Core Animation to dramatically improve the efficiency of displaying web pages which combine both SWF and HTML content

Så är du Mac-ägare så ska du absolut uppgradera till Flash Player 10.1 för att få ner belastningen på din processor när du surfar och vill se Flash-innehåll. Läs mer på Adobe Flash Player Team BlogFlash Player 10.1 Now Available for Windows, Mac, and Linux.