Skrivet den 2 augusti 2018 kl 23:44 av NyheterKommentera40

Amazon ansöker om patent för översättare i realtid

Amazon har ansökt om ett patent för ett ljudsystem som känner av dialekten som en talare har och översätter den till dialekten som lyssnaren har. Detta kan leda till att man eliminerar barriärer för kommunikation inom olika typer av situationer och industrier. Värt att nämna är att bara för att någon patenteras betyder det inte att företaget i fråga har skapat teknologin än och patentet har inte blivit godkänt än.

Enligt patentbeskrivningen som används för att beskriva hur teknologin fungerar så så analyseras inkommande ljud för att se om det kan matchas mot någon av de lagrade dialekterna. Om så är fallet matas inmatningsljudet från varje part ut baserat på den andra partens dialekt.

Mer specifikt är det fortfarande oklart hur själva exekveringen av systemet rent tekniskt kommer att fungera men samtidigt så har Amazon duktiga ingenjörer som är starka inom natural language processing vilket innebär att detta inte är orealistiskt med teknologin som finns idag. Med hjälp av Alexa som finns världen över så har Amazon redan massvis med ljudprover i sina databaser.

Källa: TechCrunch