by • 13 maj, 2010 22:45 • Nyheter4 kommentarer288

Apple utvecklar mobilt betalningssystem

nota

Apple söker patent för elektroniskt betalningsystem.

Sedan betalkorten verkligen introducerades på allvar för den privata marknaden så har användande ökat lavinartat och idag är det faktiskt ovanligare med kontantbetalningar än att använda kortet när man handlar i butik och på internet. Fortfarande finns det dock vissa problem med dagens teknik gällande betalningarna, för att ta ett enkelt exempel på detta kan nämna dricks på restauranger.

Bortsett från USA och andra länder där det är vanligt att all dricks alltid är inräknat i slutnotan så brukar man oftast få betala dricks helt separat, detta innebär allt som oftast att man får lov att betala själva middagen med sitt kort för att sedan betala sin dricks med kontanter.

6a0120a5580826970c0133ed83bfd9970b-800wi

Apple har dock ett briljant förslag hur man bland annat skulle kunna lösa den här problematiken och faktiskt även förenkla processen för säljaren.

Man har skickat in en patentansökan om en design på ett helt nytt system för elektroniska transaktioner via en applikation som i det här exemplet körs på en iPhone.

Vad som är riktigt intressant med detta nya system för elektroniska transaktioner är flexibiliteten för både säljaren och kunden.

apple patent payment

Systemet fungerar helt enkelt genom att applikationen på kundens enhet ansluter sig trådlöst till säljarens enhet som sedan skickar ett elektroniskt kvitto till kundens applikation.

Säljaren skall sedan kunna kunna designa sina kvitton med möjlighet för kunden att dynamiskt lägga till betalning utöver den vanliga notan, i detta fall kan man t.ex. tänka sig extra dricks för servitrisens service.

Efter att kunden gjort sina förändringar av notan och sedan bekräftat betalningen skall applikationen starta direktkommunikation till kundens bank som sedan utför en transaktion till restaurangen.

Givetvis finns det problem med denna lösning som måste lösas innan den kan driftsättas för kunder och företag men idén är riktigt lovande och något vi förhoppningsvis får se inom en snar framtid.

Mer detaljerad information och tankar om patentet går att finna på Patently Apple.