by • 16 november, 2014 13:07 • Nyheter1 kommentar915

Bahnhof presenterar ”plan B” mot datalagringskravet

Efter att ha fått ett föreläggande med vitesbelopp på 5 miljoner kronor om Bahnhof inte återupptar trafikdatalagringen senast 24 november kom operatören ut med lugna besked: ”Vi har en plan B”. Nu är planen presenterad och operatören menar att det är ett sätt att göra trafikdatalagringen meningslös.

Bahnhofs lösning på det som företaget och många med dem betraktar som ett stort problem är att anonymisera sina kunders IP-adresser, och därmed göra det omöjligt att knyta lagrad trafikdata med en viss kund eller person. Det rör sig kort och gott om en kostnadsfri anonymeringstjänst (VPN) för både befintliga och nya kunder.

Fram tills nu har Bahnhof varit den sista stora svenska internetoperatören att vägra återuppta datalagringen efter att EU-domstolen bland annat fastställt att det europeiska direktivet strider mot mänskliga rättigheter. Men den 24 november återupptar även de lagringen för att slippa betala vitet.

Samtidigt som man återupptar datalagringen 24 november sjösätts en anonymiseringstjänst (VPN) som alla kunder kostnadsfritt kan använda, döpt till LEX Integrity. Med denna VPN-tjänst påslagen blir datalagringen i praktiken meningslös. Varje användares IP-adress döljs och det går således inte att gå att knyta en kund till någon specifik information som lagrats.

– EU-domstolen har slagit fast att det är en mänsklig rättighet att slippa få sin datatrafik lagrad och vi tror att tiden är mogen för VPN-tjänster att bli folkliga, säger Bahnhofs VD Jon Karlung och enligt Bahnhofs kommunikatör Jon Jordås är detta ett ansvarsfullt sätt att ”lösa upp” hela problematiken.

LEX Integrity kommer att kunna aktiveras på ”Mina sidor” på Bahnhofs webbsida för befintliga kunder men kommer inte att börja fungera förrän 24 november. Samtidigt som Bahnhog börjar datalagra igen kommer företaget parallellt att fortsätta driva sina rättsprocesser med förhoppningen om att till slut vinna i EU-domstolen.

Uppdaterad 17/11: En fråga-svar-sida om LEX Integrity finns nu på Bahnhofs webbsida.

Bakgrund om datalagringsdirektivet

Vi har länge nu följt turerna kring den svenska implementationen av det så kallade Datalagringsdirektivet, ett EU-direktiv som efter mycket om och men till slut ansågs bryta mot mänskliga rättigheter och därför ogiltigförklarades. Flera svenska operatörer tolkade detta som att även den svenska lagstiftningen kring direktivet per automatik skulle brytas upp och slutade därför lagra sina kunders internettrafik.

Den förra borgerliga regeringen tillsatte en utredning för att se huruvida den svenska lagstiftningen kring datalagringstvånget bryter mot EU-rätt och mänskliga rättigheter. Resultatet av utredningen blev kort och gott att ”svensk lag gäller”, och PTS fick därmed den fingerpekning som behövdes för att börja kräva att operatörerna skulle återuppta sin datalagring.

Denna myndighet som ansvarar för att ha en översyn av de svenska operatörerna har i en rad omgångar givit förelägganden till de operatörer som ännu inte åter börjat med datalagringen. Com HemTelia, Tele2 och Bahnhof är exempel på svenska bolag som fått förelägganden; de tre förstnämnda lagrar nu sina kunders trafikdata igen medan Bahnhof trots föreläggandet med risk för viten fortfarande vägrar. I flera steg har Bahnhof dels anmält sig själva till PTS, men också anmält ”konungariket Sverige” för fördragsbrott.

[source:https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/11/16/bahnhof-aktiverar-plan-b-erbjuder-fri-anonymisering ”Bahnhof”]

[related]Relaterat[/related][display-posts tag=”dld, bahnhof” image_size=”thumbnail” order_by=”date” order=”DESC” posts_per_page=”5″]