Skrivet den 16 april 2014 kl 22:01 av NyheterInga kommentarer669

Datalagringsdirektivets ogiltigförklarande – en rättslig oklarhet i Sverige

Senaste veckan har det åtta år gamla datalagringsdirektivet som spridit sig från Bryssel och ut till medlemsnationerna åter blivit ett hett nyhetsämne sedan EU-domstolen nu har ogiltigförklarat direktivet. Domstolen menar att direktivet strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Direktivet innebär i korthet att telefon- och internetoperatörer tvingas lagra all en hel del information om samtals- och internettrafik i minst sex månader och upp till högst två år. Information om samtalspositon, vem som ringt vem, tidpunkter för samtal, sms-korrespondens samt IP-nummer är exempel på sådan data som operatörerna måste lagra.

I Sverige implementerades inte EU-direktivet till nationell svensk lag inom utsatt tid (15 september, 2007), och Sverige bötfälldes därför av EU i maj 2013. Så sent som i mars 2012 röstades direktivet igenom i Sverige, och lagändringen började gälla från 1 maj samma år.

Post- och Telestyrelsen tar ställning

Sedan EU-domstolen ogiltigförklarande har Post- och Telestyrelsen (PTS) informerat att de kommer att inte ingripa mot operatörer som inte lagrar data enligt lagen, och de största operatörerna i Sverige slutade helt och hållet med lagringen och i vissa fall börjat radera data som hittills samlats in.

Samtidigt har Rikspolisstyrelsens valt att anmäla Tele2 till PTS för brott, då de börjat radera alla data som lagrats hittills.

Upp till varje medlemsstat

Efter att EU-domstolen givit sin dom spekulerades det till en början ifall även de nationellt instiftade datalagringslagarna därmed skulle ogiltigförklaras. Men då varje nation i sin tur lagstiftat datalagringsdirektivet är det också upp till varje nation att ompröva lagen på nationell nivå.

Sverige har vidare meddelats att EU kommer att betala tillbaka de 3 miljoner euro som Sverige betalade för den sena implementeringen av EU-direktivet.

MP:s motion om att riva lagen röstades ned

I Sverige är Europakonventionen en del av vår grundlag sedan i mitten av 90-talet, vilket i teorin sätter den svenska implementationen av EU-direktivet i kollision med konventionen. Miljöparitet lade under torsdagen fram en motion om att riva den svenska lagen med hänvisning till EU-domstolens slutsatser. Motionen röstades dock ned av Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna samt Centerpartiet.

Det innebär dock inte att dessa partier är emot en översyn eller omprövning av lagen, utan enbart att de inte ville rösta igenom MP:s motion om att riva lagen. Flertal partier anser att en analys av justitieministern är på sin plats innan några åtgärder vidtas.

En namninsamling på Change.org samlar underskrifter från folk som vill att den svenska implementationen av datalagringsdirektivet ska rivas upp.

[source: http://pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2014/PTS-kommer-inte-i-nulaget-att-vidta-atgarder-utifran-datalagringsreglerna/ ”PTS”, http://www.va.se/nyheter/tele2-slutar-datalagra-polisen-anmaler-633255 ”VA”, http://www.svd.se/search.do?q=datalagringsdirektivet&submit= ”Dagens Nyheter”]