Skrivet den 12 juli 2018 kl 11:20 av NyheterKommentera88

Indien beslutar om stärkt nätneutralitet

I Sverige & EU och särskilt USA är det en ständig kamp om vad som är nätneutralitet. I Indien har det nu beslutats att det inte får göras någon skillnad på datatrafik.

Det är Indiens Department of Telecommincations som beslutat att förbjuda blockering, begränsning och inte räkna viss datatrafik, (Zero Data).

Det är en lång kamp om nätneutralitet som kommit till ända, de nya reglerna gör så att det inte ska gå att diskriminera, störa eller sakta ner någon form av datatrafik, innehåll eller att premiera viss data med bättre hastigheter. Reglerna gäller dock inte ”critical IoT services” eller ”specialized service” så som autonoma fordon eller sjukvårdsoperationer på distans.

Varje operatör som tillhandahåller internet i Indien måste skriva under på detta och om de bryter mot avtalen så kan de komma att förlora sina licenser för att tillhandahålla internet.

Indien har tidigare gjort tydligt att de ser allvarligt på nätneutralitet och olika aktörers försök till att tillhandahålla zero data, Facebooks försök med Free Basics var något som Indien förbjöd redan 2016 tillsammans med några andra zero-data program.

Via: The Verge