by • 23 september, 2010 09:00 • Nyheter1 kommentar295

iWork till iPad är uppdaterat med export till Office m.m.

iwork_ipad

Igår kväll kom Apple ut med uppdateringar till alla sina tre iWork-appar. Nu kan alla apparna exportera i format för Microsoft Office vilket tidigare endast Pages kunde. Du kan nu också kopiera filer mellan programmen och en iDisk på MobileMe eller en WebDAV-tjänst.

I övrigt rör det som om ett antal förbättringar av funktioner samt att Keynote också fått några nya övergångar. Programmen Pages, Numbers och Keynote kostar alla 75 kr styck i App Store.

pages_ipad

Nyheterna i Pages version 1.2

 • Kopiering av dokument mellan Pages och en iDisk på MobileMe eller en WebDAV-tjänst.
 • Alternativ för visning av ordräkning i dokument.
 • Stöd för öppning av .txt-filer från Mail.
 • Möjlighet att gruppera och avgruppera objekt.
 • Import och export av befintliga fotnoter, slutnoter, avsnitt och innehållsförteckningar.
 • Import och export av Pages ’09-tabeller med bildbakgrundsfyllningar i celler.
 • Förbättrad export av tabeller med anpassade ramar.
 • Förbättrad typsnittsmatchning vid import av Pages- eller Microsoft Word-dokument.
 • Förbättrat skapande och redigering av hyperlänkar.
 • Förbättrade textalternativ för tabeller, inklusive inställningar av typsnitt, storlek och färg för enskilda celler.
 • Förbättrad användning och tillförlitlighet vid delning av dokument via iWork.com Public Beta.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import av dokument med stora bilder.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import och export av dokument med överlappande objekt.
 • Förbättrad typsnittshantering vid export av dokument till Microsoft Word.
 • Förbättrad tillförlitlighet och prestanda vid import av Microsoft Word-dokument.

Pages

numbers_ipad

Nyheterna i Numbers version 1.2

 • Export av kalkylblad i Microsoft Excel-format (.XLS).
 • Kopiering av kalkylblad mellan Numbers och en iDisk på MobileMe eller en WebDAV-tjänst.
 • Möjlighet att gruppera och avgruppera objekt.
 • Öppning av CSV-filer från Mail och andra program.
 • Import och export av Numbers ’09-tabeller med bildbakgrundsfyllningar i celler.
 • Förbättrad export av tabeller med anpassade ramar.
 • Förbättrad typsnittsmatchning vid import av kalkylblad i Numbers ’09- eller Microsoft Excel-format.
 • Förbättrat skapande och redigering av hyperlänkar i textfält.
 • Förbättrade textalternativ för tabeller, inklusive inställningar av typsnitt, storlek och färg för enskilda celler.
 • Förbättrad användning och tillförlitlighet vid delning av kalkylblad via iWork.com Public Beta.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import av kalkylblad med stora bilder.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import och export av kalkylblad med överlappande objekt.
 • Förbättrad tillförlitlighet och prestanda vid import av Microsoft Excel-kalkylblad.

Numbers

keynote_ipad

Nyheterna i Keynote version 1.2

 • Export av presentationer i Microsoft PowerPoint-format (.PPT).
 • Kopiering av dokument mellan Keynote och en iDisk på MobileMe eller en WebDAV-tjänst.
 • Stöd för ljud i byggen vid import av Keynote ’09-presentationer.
 • Möjlighet att gruppera och avgruppera objekt.
 • Tillägg av animerade byggen i grupperade objekt.
 • Linsreflex-, Spinn- och Svep-animeringar i byggen.
 • Svängdörr-, Svisch- och Svep-animeringar i övergångar.
 • Förbättrad konvertering av diastorlek vid import av Keynote ’09-presentationer.
 • Import och export av Keynote ’09-tabeller med bildbakgrundsfyllningar i celler.
 • Förbättrad export av tabeller med anpassade ramar.
 • Förbättrad typsnittsmatchning vid import av presentationer i Keynote ’09- eller Microsoft PowerPoint-format.
 • Förbättrat skapande och redigering av webbhyperlänkar.
 • Förbättrade textalternativ för tabeller, inklusive inställningar av typsnitt, storlek och färg för enskilda celler.
 • Förbättrad användning och tillförlitlighet vid delning av presentationer via iWork.com Public Beta.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import av presenttioner med stora bilder.
 • Förbättrad tillförlitlighet vid import och export av presenttioner med överlappande objekt.
 • Förbättrad tillförlitlighet och prestanda vid import av Microsoft PowerPoint-presentationer.

Keynote